banking v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za banking v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

banking [Brit ˈbaŋkɪŋ, Am ˈbæŋkɪŋ] SAMOST FIN

e-banking [Brit ˈiːbaŋkɪŋ, Am ˈibæŋkɪŋ] SAMOST

Prevodi za banking v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

banking v slovarju PONS

Prevodi za banking v slovarju angleščina»francoščina

banking Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

avoir un compte à ...

banking iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za banking v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文