bastard v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bastard v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.bastard [Brit ˈbɑːstəd, ˈbastəd, Am ˈbæstərd] SAMOST

4. bastard (illegitimate child):

bastard dated or pej
bâtard/-e m/ž dated or pej

II.bastard [Brit ˈbɑːstəd, ˈbastəd, Am ˈbæstərd] PRID

Prevodi za bastard v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bastard v slovarju PONS

Prevodi za bastard v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za bastard v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bastard Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文