bathroom v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bathroom v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bathroom [Brit ˈbɑːθruːm, ˈbɑːθrʊm, Am ˈbæθˌrum, ˈbæθˌrʊm] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za bathroom v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bathroom v slovarju PONS

Prevodi za bathroom v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za bathroom v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bathroom Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文