becoming v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za becoming v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

becoming [Brit bɪˈkʌmɪŋ, Am bəˈkəmɪŋ] PRID

I.become <prét became, part passé become> [Brit bɪˈkʌm, Am bəˈkəm] GLAG preh.

II.become <prét became, part passé become> [Brit bɪˈkʌm, Am bəˈkəm] GLAG nepreh.

III.become <prét became, part passé become> [Brit bɪˈkʌm, Am bəˈkəm] GLAG impers

Individual translation pairs

Prevodi za becoming v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

becoming v slovarju PONS

Prevodi za becoming v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za becoming v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

becoming Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

becoming iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za becoming v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文