bee v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bee v slovarju angleščina»francoščina

humble-bee [Brit ˈhʌmb(ə)lbiː, Am ˈhəmb(ə)lbi] SAMOST dated

bee v slovarju PONS

Prevodi za bee v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za bee v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bee Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be a busy bee iron
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文