been v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za been v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

been → be

glej tudi be

be <part prés being, 3e pers sg prés is, prét was, part passé been> [Brit biː, Am bi] GLAG nepreh.

has-been [Brit ˈhazbiːn, Am ˈhæz ˌbɪn] SAMOST inf, pej

be <part prés being, 3e pers sg prés is, prét was, part passé been> [Brit biː, Am bi] GLAG nepreh.

Prevodi za been v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

been v slovarju PONS

Prevodi za been v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi be

glej tudi off

Prevodi za been v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

been Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

been iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文