believe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za believe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. believe (accept as true):

2. believe (think, be of the opinion):

I.make-believe SAMOST [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

II.make-believe PRID [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

Individual translation pairs

Prevodi za believe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

believe v slovarju PONS

Prevodi za believe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za believe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

believe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文