bicycle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bicycle v slovarju angleščina»francoščina

I.bicycle [Brit ˈbʌɪsɪk(ə)l, Am ˈbaɪsək(ə)l] SAMOST

Individual translation pairs

bicycle v slovarju PONS

Prevodi za bicycle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za bicycle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bicycle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文