bit’ v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bit’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bit → bite

2. bit (small amount) inf:

a bit

bit inf (rather):

a bit

glej tudi bite

II.bite <prét bit; part passé bitten> [Brit bʌɪt, Am baɪt] GLAG preh.

III.bite <prét bit; part passé bitten> [Brit bʌɪt, Am baɪt] GLAG nepreh.

Prevodi za bit’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bit’ v slovarju PONS

Prevodi za bit’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi bite

Prevodi za bit’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bit’ Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文