bitch v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bitch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.son of a bitch [Brit ˌsʌn əv ə ˈbɪtʃ] SAMOST Am slang

Prevodi za bitch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bitch v slovarju PONS

Prevodi za bitch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za bitch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bitch Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

son of a bitch vulg
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文