blank v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za blank v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.blank out GLAG [Brit blaŋk -, Am blæŋk -] (blank out)

II.blank out GLAG [Brit blaŋk -, Am blæŋk -] (blank [sth] out, blank out [sth])

I.point-blank [Brit pɔɪntˈblaŋk, Am ˈpɔɪnt ˈˌblæŋk] PRID

II.point-blank [Brit pɔɪntˈblaŋk, Am ˈpɔɪnt ˈˌblæŋk] PRIS

blankety [Brit ˈblaŋkəti, Am ˈblæŋkədi], blankety-blank PRID inf, hum, euph Am (damned)

Prevodi za blank v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

blank v slovarju PONS

Prevodi za blank v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za blank v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

blank Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文