bombing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bombing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za bombing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bombing v slovarju PONS

Prevodi za bombing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za bombing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bombing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to go like a bomb Brit inf a. fig
to cost a bomb Brit
(bombing) run MILIT
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文