bones v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bones v slovarju angleščina»francoščina

I.bare bones [Brit ˈbɛːbəʊnz, Am ˈbɛrboʊnz] SAMOST npl

bones v slovarju PONS

Prevodi za bones v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za bones v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bones Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be (as) dry as a bone inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文