bore v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bore v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bore → bear

glej tudi bear

II.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] GLAG preh.

III.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] GLAG nepreh.

II.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] GLAG preh.

III.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] GLAG nepreh.

I.bear with GLAG [Brit bɛː -, Am bɛr -] (bear with [sb])

Prevodi za bore v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bore v slovarju PONS

Prevodi za bore v slovarju angleščina»francoščina

koala [kəʊˈɑ:lə, Am koʊ-], koala bear SAMOST

bore Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

bore iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za bore v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文