boss v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za boss v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.boss about GLAG [Brit bɒs -, Am bɔs -] inf, boss around GLAG inf (boss [sb] about)

boss-eyed [Brit ˈbɒsʌɪd, Am bɔsˈaɪd, bɑsˈaɪd] PRID Brit inf

Prevodi za boss v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

boss v slovarju PONS

Prevodi za boss v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za boss v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

boss Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文