branch: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za branch: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.branch [Brit brɑːn(t)ʃ, Am bræn(t)ʃ] SAMOST

II.branch off GLAG [Brit brɑːn(t)ʃ -, Am bræn(t)ʃ -] (branch off (from))

Prevodi za branch: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

branch: v slovarju PONS

Prevodi za branch: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za branch: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

branch: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文