bread v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bread v slovarju angleščina»francoščina

bread v slovarju PONS

Prevodi za bread v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

wholemeal bread [ˈhəʊlmi:lˈbred, Am ˈhoʊl-] SAMOST no pl Brit

granary bread no pl, granary loaf <- loaves> SAMOST Brit GASTR

pitta [ˈpɪtə, Am ˈpɪt̬ə], pitta bread SAMOST

Prevodi za bread v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bread Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文