breed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za breed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.breed <prét, part passé bred> [Brit briːd, Am brid] GLAG nepreh.

I.breed out GLAG [Brit briːd -, Am brid -] (breed out [sth], breed [sth] out)

I.cross-breed [Brit ˈkrɒsbriːd, Am ˈkrɔsbrid] SAMOST

II.cross-breed <prét, part passé cross-bred> [Brit ˈkrɒsbriːd, Am ˈkrɔsbrid] GLAG preh.

III.to cross-breed with <prét, part passé cross-bred> GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za breed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

breed v slovarju PONS

Prevodi za breed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za breed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

breed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文