brings v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za brings v slovarju angleščina»francoščina

I.bring <prét, part passé brought> [Brit brɪŋ, Am brɪŋ] GLAG preh.

1. bring (convey, carry):

3. bring (lead, draw):

I.bring down GLAG [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring down [sth], bring [sth] down)

I.bring out GLAG [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring out [sth], bring [sth] out)

II.bring out GLAG [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring out [sb], bring [sb] out)

I.bring forward GLAG [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring forward [sth], bring [sth] forward)

II.bring in GLAG [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring in [sth], bring [sth] in)

III.bring in GLAG [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring in [sb], bring [sb] in)

I.bring forth GLAG [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring forth [sth], bring [sth] forth)

I.bring together GLAG [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring together [sth/sb], bring [sth/sb] together)

brings v slovarju PONS

Prevodi za brings v slovarju angleščina»francoščina

Fraze:

brings Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文