broker v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za broker v slovarju angleščina»francoščina

I.broker [Brit ˈbrəʊkə, Am ˈbroʊkər] SAMOST

broker v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文