brown v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za brown v slovarju angleščina»francoščina

brown v slovarju PONS

Prevodi za brown v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi blue

Prevodi za brown v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

brown Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文