brush v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za brush v slovarju angleščina»francoščina

I.brush up (on) GLAG [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush up (on) [sth], brush [sth] up)

I.brush off GLAG [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush off [sth/sb], brush [sth/sb] off)

I.brush aside GLAG [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush aside [sth/sb], brush [sb/sth] aside)

I.brush away GLAG [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush away [sth], brush [sth] away)

I.brush back GLAG [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush back [sth], brush [sth] back)

brush v slovarju PONS

Prevodi za brush v slovarju angleščina»francoščina

brush Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文