buckets v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za buckets v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.bucket [Brit ˈbʌkɪt, Am ˈbəkət] GLAG nepreh. inf Brit a. bucket down

Prevodi za buckets v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

buckets v slovarju PONS

Prevodi za buckets v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za buckets v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

buckets Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文