budget v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za budget v slovarju angleščina»francoščina

I.budget [Brit ˈbʌdʒɪt, Am ˈbədʒət] SAMOST

II.budget [Brit ˈbʌdʒɪt, Am ˈbədʒət] PRID (cheap)

budget v slovarju PONS

Prevodi za budget v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za budget v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

budget Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文