bull v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bull v slovarju angleščina»francoščina

7. bull slang abrév → bullshit

8. bull Brit abrév → bullseye

bull → bullshit

2. bull slang → bullshit

glej tudi China, bullshit, bullseye

I.bullshit [Brit ˈbʊlʃɪt, Am ˈbʊlˌʃɪt] slang SAMOST

II.bullshit [Brit ˈbʊlʃɪt, Am ˈbʊlˌʃɪt] slang MEDMET

III.bullshit <part prés bullshitting; prét, part passé bullshitted> [Brit ˈbʊlʃɪt, Am ˈbʊlˌʃɪt] slang GLAG preh.

IV.bullshit <part prés bullshitting; prét, part passé bullshitted> [Brit ˈbʊlʃɪt, Am ˈbʊlˌʃɪt] slang GLAG nepreh.

bull v slovarju PONS

Prevodi za bull v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za bull v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bull Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文