burning v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za burning v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.burning [Brit ˈbəːnɪŋ, Am ˈbərnɪŋ] SAMOST

II.burning [Brit ˈbəːnɪŋ, Am ˈbərnɪŋ] PRID

glej tudi book-burning

slow-burning [Brit ˌsləʊˈbəːnɪŋ, Am ˌsloʊˈbərnɪŋ] PRID

II.burn <prét, part passé burned or burnt Brit > [Brit bəːn, Am bərn] GLAG preh.

III.burn <prét, part passé burned or burnt Brit > [Brit bəːn, Am bərn] GLAG nepreh.

Prevodi za burning v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

burning v slovarju PONS

Prevodi za burning v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za burning v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

burning Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文