burst v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za burst v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jet m
to put on a burst of speed MOTOR

II.burst <prét, part passé burst> [Brit bəːst, Am bərst] GLAG preh.

III.burst <prét, part passé burst> [Brit bəːst, Am bərst] GLAG nepreh.

1. burst:

II.burst open GLAG [Brit bəːst -, Am bərst -] (burst open [sth], burst [sth] open)

I.burst through GLAG [Brit bəːst -, Am bərst -] (burst through [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za burst v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

burst v slovarju PONS

Prevodi za burst v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za burst v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

burst Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文