business: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za business: v slovarju angleščina»francoščina

1. business U (commerce):

5. business U:

business: v slovarju PONS

Prevodi za business: v slovarju angleščina»francoščina

business: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

business: iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za business: v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文