butcher v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za butcher v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.butcher [Brit ˈbʊtʃə, Am ˈbʊtʃər] SAMOST

Prevodi za butcher v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

butcher v slovarju PONS

Prevodi za butcher v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za butcher v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

butcher Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文