butter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za butter v slovarju angleščina»francoščina

I.butter up GLAG [Brit ˈbʌtə -, Am ˈbədər -] inf (butter [sb] up, butter up [sb])

butter v slovarju PONS

Prevodi za butter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.butter [ˈbʌtəʳ, Am ˈbʌt̬ɚ] SAMOST no pl

Prevodi za butter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

butter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文