called v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za called v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. call TEL:

5. call (demand):

2. call:

7. call (describe as):

II.call out GLAG [Brit kɔːl -, Am kɔl -] (call out [sb], call [sb] out)

III.call out GLAG [Brit kɔːl -, Am kɔl -] (call [sth] out, call out [sth])

call-in, call-in programme [Am ˈkɑlˌɪn] SAMOST Am RADIO

Prevodi za called v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

called v slovarju PONS

Prevodi za called v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za called v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

called Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文