capital v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za capital v slovarju angleščina»francoščina

I.capital [Brit ˈkapɪt(ə)l, Am ˈkæpədl] SAMOST

II.capital [Brit ˈkapɪt(ə)l, Am ˈkæpədl] PRID

capital v slovarju PONS

Prevodi za capital v slovarju angleščina»francoščina

capital Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文