casting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za casting v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

casting [Brit ˈkɑːstɪŋ, Am ˈkæstɪŋ] SAMOST

II.cast <prét, part passé cast> [Brit kɑːst, Am kæst] GLAG preh.

III.cast <prét, part passé cast> [Brit kɑːst, Am kæst] GLAG nepreh. FISH

I.cast about GLAG [Brit kɑːst -, Am kæst -] Brit, cast around GLAG (cast about for)

Prevodi za casting v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

casting v slovarju PONS

Prevodi za casting v slovarju angleščina»francoščina

casting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

casting iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za casting v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文