catch: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za catch: v slovarju angleščina»francoščina

I.catch [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] SAMOST

II.catch <prét, part passé caught> [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] GLAG preh.

14. catch SPORT → catch out

15. catch (trick) → catch out

16. catch (manage to reach) → catch up

III.catch <prét, part passé caught> [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] GLAG nepreh.

glej tudi catch up, catch out, unawares, short, foot, cut short, cold, chill, balance

III.catch up GLAG [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sth] up in) (tangle)

unawares [Brit ʌnəˈwɛːz, Am ˌənəˈwɛrz] PRIS

2. short ELEC → short circuit

1. short (not long-lasting):

IV.short [Brit ʃɔːt, Am ʃɔrt] PRIS (abruptly)

VII.short [Brit ʃɔːt, Am ʃɔrt] GLAG preh., nepreh.

short ELEC → short circuit

1. foot ANAT:

à pied
my foot inf!
mon œil! inf

I.cut short GLAG [Brit kʌt -, Am kət -] (cut short [sth], cut [sth] short)

II.cut short GLAG [Brit kʌt -, Am kət -] (cut [sb] short)

I.balance [Brit ˈbal(ə)ns, Am ˈbæləns] SAMOST

1. balance (stable position):

balance lit, fig

III.catch up GLAG [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sth] up in) (tangle)

catch-up [Brit ˈkatʃʌp, Am ˈkætʃˌəp] SAMOST

catch: v slovarju PONS

Prevodi za catch: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za catch: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

catch: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文