centres v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za centres v slovarju angleščina»francoščina

I.centre Brit, center Am [Brit ˈsɛntə, Am ˈsɛn(t)ər] SAMOST

II.centre Brit, center Am [Brit ˈsɛntə, Am ˈsɛn(t)ər] GLAG preh., nepreh.

glej tudi left

I.left [Brit lɛft, Am lɛft] GLAG pt GLAG pp

left → leave

center → centre

glej tudi centre

I.centre Brit, center Am [Brit ˈsɛntə, Am ˈsɛn(t)ər] SAMOST

II.centre Brit, center Am [Brit ˈsɛntə, Am ˈsɛn(t)ər] GLAG preh., nepreh.

I.centre on GLAG [Brit ˈsɛntə -, Am ˈsɛn(t)ər -], centre upon GLAG (centre on [sth])

centre on activities, feelings, thoughts, work person, problem, subject:

centres v slovarju PONS

Prevodi za centres v slovarju angleščina»francoščina

centres Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

centres iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

centres iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za centres v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文