century v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za century v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

century [Brit ˈsɛntʃʊri, Am ˈsɛn(t)ʃ(ə)ri] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za century v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

century v slovarju PONS

Prevodi za century v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za century v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

century Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文