chalk v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chalk v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.chalk up GLAG [Brit tʃɔːk -, Am tʃɔk -] (chalk [sth] up, chalk up [sth]) lit, fig

I.chalk out GLAG [Brit tʃɔːk -, Am tʃɔk -] (chalk out [sth], chalk [sth] out)

Prevodi za chalk v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chalk v slovarju PONS

Prevodi za chalk v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za chalk v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chalk Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文