champagne v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za champagne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.champagne [Brit ʃamˈpeɪn, Am ʃæmˈpeɪn] SAMOST

II.champagne [Brit ʃamˈpeɪn, Am ʃæmˈpeɪn] PRID (colour)

Prevodi za champagne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

champagne v slovarju PONS

Prevodi za champagne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za champagne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

champagne Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文