chances v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chances v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. chance (opportunity):

2. chance (likelihood):

II.chance [Brit tʃɑːns, Am tʃæns] PRID attr

I.chance upon GLAG [Brit tʃɑːns -, Am tʃæns -], chance on GLAG (chance upon [sb])

II.chance upon GLAG [Brit tʃɑːns -, Am tʃæns -], chance on GLAG (chance upon [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za chances v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chances v slovarju PONS

Prevodi za chances v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za chances v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chances Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文