changing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za changing v slovarju angleščina»francoščina

I.changing [Brit ˈtʃeɪndʒɪŋ, Am ˈtʃeɪndʒɪŋ] SAMOST

II.changing [Brit ˈtʃeɪndʒɪŋ, Am ˈtʃeɪndʒɪŋ] PRID

I.change [Brit tʃeɪn(d)ʒ, Am tʃeɪndʒ] SAMOST

1. change (alteration):

3. change (fresh, different experience):

5. change (cash):

1. change (alter):

2. change (exchange for sth different):

1. change (alter):

changing v slovarju PONS

Prevodi za changing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za changing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

changing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

changing iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文