character v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za character v slovarju angleščina»francoščina

character [Brit ˈkarəktə, Am ˈkɛrəktər] SAMOST

character v slovarju PONS

Prevodi za character v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za character v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

character Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文