checked v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za checked v slovarju angleščina»francoščina

14. check Am (tick) → check off

glej tudi check off

I.check through GLAG [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check [sth] through)

II.check out GLAG [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check out [sth], check [sth] out)

III.check out GLAG [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check [sb] out, check out [sb])

I.body check [Brit, Am ˈbɑdi ˌtʃɛk] SAMOST (in ice-hockey)

II.check in GLAG [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check [sb/sth] in, check in [sb/sth])

I.check on GLAG [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check on [sb/sth])

I.check off GLAG [Brit tʃɛk -, Am tʃɛk -] (check off [sth], check [sth] off)

check-in [Brit ˈtʃɛkɪn, Am ˈtʃɛkˌɪn] SAMOST

checked v slovarju PONS

Prevodi za checked v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi cheque

checked Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to pick up the bill [or Am check] inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文