cheeses v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cheeses v slovarju angleščina»francoščina

cheese [Brit tʃiːz, Am tʃiz] SAMOST (substance, variety)

I.cheese off GLAG [Brit tʃiːz -, Am tʃiz -] inf (cheese [sb] off, cheese off [sb])

cheeses v slovarju PONS

Prevodi za cheeses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za cheeses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cheeses Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

poutine ž GASTR Québec
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文