cherries v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cherries v slovarju angleščina»francoščina

II.cherry [Brit ˈtʃɛri, Am ˈtʃɛri] PRID a. cherry-red

cherries v slovarju PONS

Prevodi za cherries v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za cherries v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cherries Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文