child's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za child's v slovarju angleščina»francoščina

child <pl children> [Brit tʃʌɪld, Am tʃaɪld] SAMOST

child's v slovarju PONS

Prevodi za child's v slovarju angleščina»francoščina

Individual translation pairs

child's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

child's iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za child's v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文