citizen: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za citizen: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

citizen [Brit ˈsɪtɪz(ə)n, Am ˈsɪdɪzən, ˈsɪdɪsən] SAMOST

Prevodi za citizen: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

citizen: v slovarju PONS

Prevodi za citizen: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za citizen: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

citizen: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文