cleansing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cleansing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.cleansing [Brit ˈklɛnzɪŋ, Am ˈklɛnzɪŋ] SAMOST

II.cleansing [Brit ˈklɛnzɪŋ, Am ˈklɛnzɪŋ] PRID

Prevodi za cleansing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cleansing v slovarju PONS

Prevodi za cleansing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za cleansing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cleansing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文