clip v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za clip v slovarju angleščina»francoščina

II.clip <part prés clipping; prét, part passé clipped> [Brit klɪp, Am klɪp] GLAG preh.

III.clip <part prés clipping; prét, part passé clipped> [Brit klɪp, Am klɪp] GLAG nepreh.

II.clip-on [Brit ˈklɪpɒn, Am ˈklɪpˌɔn] PRID

clip v slovarju PONS

Prevodi za clip v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za clip v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

clip Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文