close v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za close v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi draw

II.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] GLAG preh.

3. draw (pull):

6. draw (attract) person, event, film:

III.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] GLAG nepreh.

2. draw (move):

3. close → close down

glej tudi close down

I.close-up SAMOST [Brit ˈkləʊsʌp, Am ˈkloʊsˌəp]

close v slovarju PONS

Prevodi za close v slovarju angleščina»francoščina

close Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文