clubs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za clubs v slovarju angleščina»francoščina

II.club <part prés clubbing; prét, part passé clubbed> [Brit klʌb, Am kləb] Clubs GLAG preh.

glej tudi Clubs

clubs v slovarju PONS

Prevodi za clubs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za clubs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

clubs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文